Wallgren, Peter

KS201-209 Själavård och inre helande

Bibelskola i A4-pärm

Själavårdskursen är i sin helhet mycket omfattande.

Vi kommer t ex att studera olika personlighetstyper (perfektionistisk, histrionisk, sociopatisk, passiv-beroende, passiv-aggressiv, explosiv, borderline m fl).

Vi studerar depressioners orsaker och lösningar, utbrändhet, sunt självförtroende i Kristus, missbruksproblem, cancerpatientens speciella profil, äktenskapets problem (och tiden före).

Kursen ger nycklar i Bibelns ljus till de flesta psykiska problem och sjukdomar.

Identitetsutvecklingen, känslolivet, ångest, depression, cancer från sår i själen, psykoser, självmordsrisk, matstörningar, missbruk, sociala problem, sexuella problem och avvikelser, olika former av övergrepp, att förstå och uppskatta olika personlighetstyper, samspel i familjen, vad våra drömmar berättar, mm.
Vi ger riktlinjer och praktiska råd vid förmedlande av själavård.
Hög studienivå.
Nedan följer en del av rubrikerna i kursen:

Materialet ingår i korrespondensbibelskolan. För mer info, beställning och anmälan till skolan se här!

945,00 kr

Beskrivning

Hits: 46

Delar av innehållet i  kursen:

Del 1
Termen själavård
Vem är lämplig?
Tystnadsplikten och dess innebörd
Själavårdssamtalets uppläggning
Bindningar till konfidenten
Hur långa samtal och hur ofta?
Bönens roll i själavårdssamtalet
Att rätt leda ett själavårdssamtal
Förberedd i anden
Att ordinera rätt behandling
Nådegåvornas roll i själavården
Älska och acceptera konfidenten
Sammanblandning av erfarenheter
Att ge råd – Låt konfidenten besluta
Att ställa krav på konfidenten
Jesus – själavårdaren
Tvinga inte din gåva på någon
Själavårdande attityder i församlingen

del 2
Vanliga själavårdsproblem
Allmänt om orsaker
Hur fel programvara kommer in
Ångest
Depression
Depression och mani
Utbrändhet
Försvar
Cancer i relation till själens tillstånd
Stress
Samband mellan depression o cancer

Del 3
Psykoserna
Självmordstecken
Nåden
Förkastelse och identitet
Prenatala orsaker till förkastelse
Postnatala orsaker till förkastelse
Jagstyrka och ambivalensförmåga.
En känsla av overklighet
Jagsvaghet och understrukturering
Några kompensationer för förkastelse
Det äkta jaget
Skammen som livsgrund
Ett glatt budskapet om känslor
Schizofreni
Kommunikationsmönster

del 4
Livet som består av krav
Empatins betydelse vid psykiska problem
Symbiotiskt beroende
Dysfunktionella äktenskapsmönster
Negativ identitet
Olika sätt att kontrollera ångest
Neuros
Anorexia
Pyromani
Materialism – köpmani – bulimi
Masker
Bortträngning – hinder nr ett mot helande
Brottsoffersproblem
Beroende och missbruk
Sorg och vrede
Jesus visade vrede
Biblisk sorg
Kronisk oförlöst sorg
Varför gråter man?

del 5
Sexuella problem
Den incestuösa familjen
Hur går övergreppen till?
Följder och symptom på barn
Den incestuösa personen
Mobbning
Främlingshat
Fobier
Social fobi

del 6
Personlighetstyper, hur vi formats olika
Själavårdsarbetet
Sår i själen eller demoner?
Att leda människor till inre helande

del 7
Generaliserade associativa reaktioner
Klipp mänskliga band!
Livet i anden – äkta och trygg
Det inre vittnesbördet
Lagen eller evangeliet
Familjedynamik

Del 8

Vanliga drömmars innebörd.
Drömmar som varningar och uppenbarelser.
Ockulta drömmar.
Förutsättningar för befrielse.
Våra svåraste beslut.
Befrielse från demoner.
Bryt ner och bygg upp!
Tungans bruk
Praktisera det nya livet!.
En sak i taget.

Del 9

Aspergers syndrom/högfungerande autism En vanlig orsak till missförstånd inom en grupp – på arbetsplatsen, i skolan, i församlingen eller i hemmet – är att någon bland medlemmarna kännetecknas av Aspergers syndrom.

Ca 10% av befolkningen beräknas ha vissa drag av denna personlighetsvariant.

Främsta kännetecknet är att man har svårt med sociala koder och förstår ord mer bokstavligt än den neurotypiska människan. Gemenskap upplevs också mer tröttande än för andra.

Det är av största vikt att vi alla lär oss förstå hur en högfungerande autistisk person tänker och upplever sin omgivning för att vi ska kunna fungera bra tillsammans.

 

 

 

Mer information

Poäng

787

Format

Författare

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “KS201-209 Själavård och inre helande”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *