Böcker & läsprov

Hela böcker

Madeleine Wallgren: Din svaghet – Guds möjlighet  Din svaghet – Guds möjlighet

Madeleine Wallgren: Ditt inre vittnesbörd 

Sadhu Sundar Singh: Livet efter döden webbversion 

Läsprov – smakprov:

Rick Joyner: Facklan och Svärdet facklan_kap1

Nils Ibstedt: Johannes på Patmos Kap 1 Johannes på Patmos

Nils Ibstedt: Uppenbarelseboken – kommentarer… På Smakprov.se kan du bläddra och läsa de första kapitlena.

Madeleine Wallgren: Självförtroende och självkänsla i Kristus  

Smakprov – Självförtroende

Knölen (utdrag ut boken “Cancer – och vad Gud lärde mig”)

Kan jag förkorta ökenperioden? (utdrag ur boken “Prövningar”)

Frihet från fördömelse (utdrag ur boken “Seger i varje frestelse”)

Seger – med köttets eller andens hjälp? Utdrag ur boken “Kom in i Guds vila”

Människofruktan – en avgud (utdrag ur boken “Löst från människofruktan)

“Du måste fasta och klä dig i säck och aska!” (Utdrag ur boken “Nåd som förvandlar”)

Hur oren kontroll kan upplevas (Utdrag ur boken ”Kontrollmänniskan i församlingen).

Vilket bygge ska vi delta i? (Utdrag ur boken ”Församlingens enhet i profetiskt ljus” av Peter Wallgren

Madeleine Wallgren: Återerövra din första kärlek På smakprov.se kan du bläddra i bokens första kapitel

Peter Wallgren: Guds härlighet i församlingen – bläddra och läs i boken på smakprov. se Klicka här!