Böcker av Madeleine Wallgren

Följ länkarna för att läsa mer om respektive bok! Utgivningsår inom parentes.

Peter Wallgrens namn står på omslaget till flera av dessa då han ansvarat för redigeringen. “Tidens fullbordan” har de författat gemensamt.

Föraktad – förtalad – förkrossad – framgångsrik (2022)

F. A. Boltzius – en svensk Wigglesworth eller en ärlig bedragare? (2020)

Maria Woodworth-Etter Med apostelns känntecken (2019)

Tidens fullbordan (tillsammans med Peter) (2018)

Kontrollmänniskan i församlingen (2011-02)

Sårad och orättvist behandlad (2010-09)

Cancer och vad Gud lärde mig (ny upplaga)

Återerövra din första kärlek (2015)

Prövningar- om ökentider, Guds fostran och lidanden för Kristi skull (2007)

Äktenskap i sikte (1999)

Madeleines ögonstenar (2013)

Kom in i Guds vila (2004)

Njut av livet (2000)

Hjälp att sluta röka

Höj jubel! Liten lovsångshandbok (2000)

Bibelns människosyn (1:a upplagan 2004. Ny omarbetad och utökad upplaga 2020)

Din svaghet – Guds möjlighet (ny omarbetad och utökad upplaga 2020)

Cancer och vad Gud lärde mig (2009-03)

Nåd som förvandlar

Frihet från förkastelse (2004. Flera upplagor – första kom ut 1989)

Självförtroende och självkänsla i Kristus (2015 första upplagan omkr 1986)

Kvinnan som förkunnare – vad säger Bibeln? (2005. Första upplagan 1988 med titeln “Kvinnan i tjänstegåvorna”)

Lär känna den Helige Ande (2004)

Pengar – om rätt förvaltarskap

Visionsbäraren (2001)

Viktfixering – tvång eller frihet (1995. Första upplagan 1993 med titeln “Anorexia och evangeliets lösning”)

Löst från människofruktan (1996)

Seger i varje frestelse

Ditt inre vittnesbörd (2000)

Splittring eller enhet – om nya församlingsbildningar (1988) utgången från förlaget