Peter och Madeleine Wallgren

Madeleine och Peter Wallgren
Madeleine och Peter Wallgren

Madeleine är född i Åkers Styckebruk den 10 oktober 1952, men flyttade vid 6 års ålder söderut till Skåne.

Under hela sin uppväxt var Madeleine en sökare och funderade över meningen med livet. Som ett led i sitt sökande började hon efter gymnasiet studera teologi i Lund, studier som dock snart ledde till att barnatron smulades sönder.

1972 kom hon i kontakt med Jesusrörelsen och fick möta Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Under studieåren lärde hon känna kristna från alla sammanhang. Redan som nykristen visade Herren att hennes livsuppgift var att bygga broar och undervisa allt Hans folk om hur man bygger sitt liv på Kristus.

Hon avlade teologie kandidatexamen och prästvigdes i Lund 1976 av biskop Olle Nivenius. Peter blev tandläkare ett år senare. Även Peter var en sökare under sin uppväxt och tron mognade fram efterhand.

De arbetade i sina yrken i 8 respektive 7 år, varefter de ägnade ett år åt studier på bibelskola. Under det året började visionen om Vingården ta form. Vingården skulle bli en plats där de som brottas med problem av olika slag kunde få svar och hjälp med sina frågor.

Madeleine Wallgren

Efter fem års studier med speciell tonvikt på att lära sig Bibelns grundspråk, grekiska och hebreiska, prästvigdes hon för Lunds stift. Under sina åtta år som präst tjänade hon i olika församlingar och fick många nyttiga erfarenheter. Sedan följde en termins studier på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem (STI). Kallelsen att undervisa bleknade dock inte, och sedan hon och Peter gift sig började äntligen drömmen ta form: en egen heltidsbibelskola.

Vingården började som en ettårig, helt fristående internatbibelskola. Eleverna kom med en hunger att få lära känna Herren på ett djupare plan och med en iver att få studera och praktisera Ordet.

Under tiden blev Madeleine medveten om en längtan hon länge hade haft, men inte klart hade förstått – att få lov att skriva ner sin undervisning. Detta blev början till Vingårdens Korrespondensskola som började 1984.

Snart följde också böckerna (ett trettiotal) som paret skriver utifrån sina egna erfarenheter. Flera böcker handlar om problem de själva brottats med och som Herren visat lösningar på.

I december 2003 lämnade Peter och Madeleine Skåne för att flytta till Hälsingland  där Madeleine fick en tjänst som församlingsledare och bibellärare. De återvände till Skåne i september 2011.

10 okt 2022 uppmärksammades Madeleines 70-årsdag av tidningen Dagen som gjorde en intervju, som du kan se här: Madeleine_intervju_Dagen_okt_22

De reser också i begränsad omfattning på fria kallelser. Läs mer här.

Mer utförligt om vår bakgrund och teologiska inriktning kan du se på Vinpressen .

Publicerade böcker av Madeleine

Föraktad – förtalad – förkrossad – framgångsrik (2022)

F. A. Boltzius – en svensk Wigglesworth eller en ärlig bedragare? (2020)

Maria Woodworth-Etter Med apostelns känntecken (2019)

Tidens fullbordan (tillsammans med Peter) 2018

Kontrollmänniskan i församlingen (2011-02)

Sårad och orättvist behandlad (2010-09)

Cancer och vad Gud lärde mig (ny upplaga)

Återerövra din första kärlek (2015)

Prövningar- om ökentider, Guds fostran och lidanden för Kristi skull (2007)

Äktenskap i sikte (1999)

Madeleines ögonstenar (2013)

Kom in i Guds vila (2004)

Njut av livet (2000)

Hjälp att sluta röka

Höj jubel! Liten lovsångshandbok (2000)

Bibelns människosyn (1:a upplagan 2004. Ny omarbetad och utökad upplaga 2020)

Din svaghet – Guds möjlighet (ny omarbetad och utökad upplaga 2020)

Cancer och vad Gud lärde mig (2009-03)

Nåd som förvandlar

Frihet från förkastelse (2004. Flera upplagor – första kom ut 1989)

Självförtroende och självkänsla i Kristus (2015 första upplagan omkr 1986)

Kvinnan som förkunnare – vad säger Bibeln? (2009. Första upplagan 1988 med titeln “Kvinnan i tjänstegåvorna”)

Lär känna den Helige Ande (2004)

Pengar – om rätt förvaltarskap

Visionsbäraren (2001)

Viktfixering – tvång eller frihet (1995. Första upplagan 1993 med titeln “Anorexia och evangeliets lösning”)

Löst från människofruktan (1996)

Seger i varje frestelse

Ditt inre vittnesbörd (2000)

Splittring eller enhet – om nya församlingsbildningar (1988) utgången från förlaget

Publicerade böcker av Peter

Tidens fullbordan (tillsammans med Madeleine)

Kontrollsjuk eller buren av nåden?

Församlingens enhet i profetiskt ljus

Skapelsens två dimensioner och Johannesevangeliets tecken