Vingårdens boktillverkning av handgjorda böcker

Att göra en bok är kanske inte så enkelt som man i förstone kan tro.

För det första bör man ha klart för sig skillnaden mellan förlag och tryckeri. 

Ett förlags uppgift är att ge ut böcker. Gången kan vara så här:

1) Förlaget skriver kontrakt med en författare och kommer överens om en ersättning (s k royalty) för att få lov att ge ut boken.

2) Boken kan vara skriven av en svensk författare eller en utländsk. I sistnämnda fall översätter förlaget boken (eller anlitar en översättare som gör jobbet) .

3) Nästa steg är att korrekturläsa boken (eller anlita någon som gör detta).

4) Sedan ska boken “sättas”, dvs design och layout ska bestämmas. Det finns t ex tusentals typsnitt eller fonter som kan ge karaktär åt boken. Rubrikstilarnas utseende ska helst stämma med bokens karaktär osv. En del böcker illustreras med bilder eller teckningar och då kan en konstnär behöva anlitas.

5) Omslaget lämnas till tryckning. Om inte omslaget hunnits med tidigare, är det nu dags att fundera över det. Vi gör kanske själva en skiss, eller kommer med en idé, och sedan lämnar vi antingen idén till en konstnär eller så försöker vi hitta lämpliga motiv som vi kan sätta samman till en omslagsbild.

6) Tryckning. Slutligen ska boken tryckas. Det är först här tryckeriet kommer in. Ofta hör vi folk säga att Vingården är ett tryckeri, men det är vi alltså inte! Åtminstone inte i ordets rätta bemärkelse. Vingården är ett förlag (och en del annat också förstås…). Ett tryckeri sysslar enbart med att sätta trycksvärta på de färdiga originalen som kommer in. För att det ska vara lönsamt att lämna en bok till tryckning bör den tryckas i stor upplaga. Ju mindre upplaga, desto högre pris för varje enskild bok, eftersom den stora kostnaden ligger i förberedelserna – att tillverka plåtar t ex. Trycker man en bok i låt säga 500 exemplar, måste man slå ut startkostnaden på alla böckerna och varje ex blir kostsamt. Trycker man däremot 10.000 böcker blir kostnaden per bok kanske bara 10% av den bok som trycktes i 500 ex.

– Men då är det ju bättre att trycka 10.000! kanske någon säger. Jo, men då måste man också få sålt dem. Att lagra 10.000 böcker tar mycket plats, speciellt om förlaget ger ut några titlar per år…

Handgjorda böcker

När vi började förlaget trycktes Madeleines tre första böcker i en mindre upplaga som rätt snabbt tog slut. Vad skulle vi nu göra? Att trycka ytterligare en upplaga var inte försvarbart med tanke på ovanstående. Peter grubblade över problemet och bad Herren om vishet. Han läste om hur man tillverkar böcker, men tillverkningsmetoden var alltför sofistikerad för att vara genomförbar. Efter en tid hade han dock lösningen klar. Vingårdens handgjorda böcker kunde levereras ut över hela Sverige.

Så här går det till:

1-4) Boken författas, sättning och layout görs i gängse ordning (se punkt 1-4 ovan).

5) Omslaget. Eftersom det hittills bara är våra egenförfattade böcker som görs för hand valde vi i början att låta ett tryckeri göra en enhetspärm för de böcker som skulle ges ut i den s k “Vingårdsserien”. Alla titlar där ser nästan likadana ut – det är bara titeln som skiljer. Nyare böcker har alla egna pärmar.

6) Tryckning. Boken skrivs ut på en skrivare med 4 sidor per A4-ark. Somliga böcker är utskrivna på laserskrivare direkt från datorn.

7) Sortering. Nu ska bladen sorteras. I början gjorde vi detta för hand. Numera klarar datorn av det mesta av detta, men en del måste göras för hand.

8) Skärning. Efter sortering av sidorna skärs A4-bladen på mitten, och läggs ihop med den andra delen, så att bokens format blir A5.

9) Tvingning. Nu tvingas en laddning ark samman till en jättestor “bok”, som kan bli upp till en meter tjock. Arken spänns fast med skruvtvingar på ett specialtillverkat bord med en viss lutning.

10) Hela ryggen limmas, men skärs först med kniv för att limmet ska kunna tränga in i skårorna. Om man inte gör det släpper limmet och boken blir lätt förvandlad till lösbladssystem. Här måste man späda limmet rikligt med vatten. Det görs lämpligen direkt på bokblocket med en sprutflaska, samtidigt som man blandar in vattnet i limmet med en bred pensel. Se till att limmet arbetas in i papperen ordentligt.

På bokblocket görs skåror för att få limmet att fästa bättre.

11) Böckerna separeras från varandra. När limmet torkat tas tvingarna bort och det är dags att separera den ena boken från den andra med hjälp av skalpell eller genom att dra loss dem. (Se bild!)

12) Pärmen viks och ska sättas på. Men den måste först vikas så att ryggbredden passar inlagan.

13) Bokryggen limmas. Man målar limmet på varje boks rygg med en pensel. Här används outspätt lim. Böckerna sätts i press tills limmet torkat.

14) slutligen renskärs böckerna i kanterna varvid överskottet av omslaget avlägsnas. Med en skärmaskin skärs tre sidor av, och böckerna blir jämna och fina.

Nu är böckerna klara för leverans! Kanske en av dem till dig?

(Om du undrar, så är det Madeleine du ser på bilderna.)