Aronsson, Torbjörn

Guds eld över Sverige

Mjukband

199,00 kr

Beskrivning

“Guds Eld över Sverige” är en unik bok som initierat och detaljerat beskriver den karismatiska kristendomens utveckling i Sverige. Tyngdpunkten ligger på olika väckelser under efterkrigstiden. Denna nya utgåva innnehåller ett nyskrivet och omfattande kapitel om Livets Ords historia under de sista femton åren. Övriga kapitel är uppdaterade och utökade.

Stora delar av boken bygger på källstudier och intervjuer. Det gör den till en oumbärlig uppslagsbok för alla som vill veta hur svensk kristenhet förändrats under de sista femtio åren. Boken innehåller noter och käll- och litteraturförteckning och passar utmärkt i olika former av kursverksamhet.

Torbjörn Aronsson är fil.dr. i statskunskap (Lund, 1990) och teol.kand (Uppsala 2004)

ISBN: 91 7866 613-9

353 sidor

Mer information

Vikt 460 g
Författare

Format