Video

Hur länge har vi funnits till? 

Om vår preexistens (föruttillvaro). Många tänker att vår ande blev till i befruktningsögonblicket, men är det vad Bibeln lär? 

Analys av reinkarnationstanken utifrån kristet perspektiv

Vågar du närma dig Ljuset? del 1 av 5

Hela serien på 5 delar finner du här.

 

Utmattningssyndrom, del 1 av 6

Du kan köpa hela serien på 6 avsnitt. Läs mer…

Sund och ohälsosam fruktan, del 1 av 10

Sund och ohälsosam fruktan, del 2 av 10


Det tveeggade svärdet, del 1 av 4.

Med utgångspunkt i Hebr 4:12 visar Madeleine hur genomgripande Ordet verkar i våra liv – om vi tillåter det.

Hela serien på 2 DVD finns här. Läs mer…

Självförtroende eller Kristusförtroende? Del 2 av 14

Läs mer om serien här!

Den rike mannen och Lasarus, del 1 (av 2)

Jesu berättelse om den rike mannen och Lasarus i nytt ljus (Luk 16:19-31). Ta reda på hur åhörarna utifrån sin kultur uppfattade berättelsen!

Den rike mannen och Lasarus, del 2 (av 2)

Här får du bl a veta grundtextens betydelse av ord som är avgörande för förståelsen av berättelsen. Du kommer att få en helt ny förståelse av budskapet och inse att berättelsen kanske inte alls handlar om det du ofta fått höra!