Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Tempeltjänstbönen

”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst (1917: tempeltjänst). Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Rom 12: 1-2

 

Käre himmelske fader. I Jesu namn.

1. Två mina fötter så att jag kan få beträda dina heliga tempelgårdar. Två mina händer så att jag på rätt sätt kan bryta livets bröd och dela ut till folket. 

 

2. Klä mig i den vita dräkten och låt mig få leva i den rättfärdighet som du har vunnit åt mig. I dopet har jag en gång iklätt mig Kristus och hans rättfärdighet och låt mig förnyas i vetskapen att det är endast iklädd din rättfärdighet som jag kan få skåda din härlighet.

Låt mig också få mottaga den blå dräkten med frukter och bjällror nedtill och bekläd mig med kraften från höjden. Smörj mig för andlig tjänst i ditt rike så att jag kan bära Andens frukt och få del av de andliga nådegåvorna.

Klä mig också i den gyllene efoden med ädelstenarna på bröstet så att jag kan återspegla något av din helighet inför dem som jag skall betjäna och skriv Helgad åt Herren på min panna så att alla som  lyssnar till ditt ord får ett vidrörande av den Helige.

 

3. Herre, tag bort askan ur mitt liv så att elden kan brinna klart. Låt mig försonas med alla misslyckanden och dystra upplevelser så att det inte finns någon bitterhet i mitt liv utan att jag full av tacksägelse över din nåd kan förgäta det som ligger bakom och sträcka mig framåt.

 

4. Låt mig frambära ny ved till ditt altare så att elden har något att förtära. Jag gör alla mina planer och önskningar kunniga inför dig med åkallan, bön och tacksägelse. Jag vill befalla min väg åt Herren och förtrösta på honom! Han skall göra det. Låt aldrig elden på altaret slockna i mitt liv!

 

5. Låt mig frambära hela min varelse som ett heligt och Gud välbehagligt offer, min andliga tempeltjänst så att jag ständigt kan förnyas i mitt sinne och kan förstå vad som är din vilja, gott och välbehagligt och fullkomligt. Låt mig få uppleva hur det glödande kolet vidrör min läppar så att jag kan tala ditt ord i sanning. Rena mig från läpparnas synder och låt mig få uppleva bestänkelsen av det försonande blodet runt omkring mig.  Låt elden från höjden förbränna det själviska i mitt liv och låt elden ge den inspiration jag behöver för att rätt utföra en tjänst i ditt heliga tempel.

Du är krukmakaren, jag är leret. Utgjut över mig Andens olja  när jag ligger som ett krossat sädeskorn på ditt altare. Låt mig av nåd få uppleva gemenskapen med dig genom att Anden genomtränger allt i mitt liv, ty du som bor i helighet uppe i höjden har lovat att också bo hos den som har en förkrossad och ödmjuk ande.

Liksom vinet utgjuts vid altarets fot, låt mig få uppleva hur du utgjuter din kärlek i mitt hjärta genom Anden så att jag kan förmedla himmelsk kärlek till alla som jag möter och förkunnar ordet till.

 

6. Låt mig nu vara redo för tjänst i det heliga i ditt tempel där ljusstaken, din församling, skall lysa dag och natt genom att du ger ny olja till lamporna. Ty det finns inget annat ljus än det som kommer genom läppar som förkunnar ditt ord och bekänner ditt namn. Låt aldrig ljuset på ljusstaken slockna i mitt liv!

 

7. Låt mig så frambära förböner genom att offra rökelse som tänts av elden från ditt försoningsaltare och låt lovsången och förbönerna stiga upp från mitt förbönsaltare som en välbehaglig lukt inför Guds den Högste. Låt mig så med hjärtat hänfört av din härlighet och helighet och lyfta min händerna fulla av ditt välbehag och din barmhärtighet gå ut och välsigna folket.

 

8. Låt mig så slutligen åter gå in i det helga tempelrummet med nytt bröd till skådebrödsbordet och hämta det bröd som legat inför ditt ansikte under hela veckan och dela ut det till folket. Låt mig förkunna Livet ord i Andens kraft och överbevisning för att alla som lyssnar och tar emot skall få del av din frälsning och ett evigt liv i din gemenskap.

I Jesu namn. Amen.                                                                                        www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org