Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

PDF för gratis nedladdning

Se "Mina böcker"

Kort presentation i PDF av mina böcker

Download - In English

 

1. Vandringar i Jesu fotspår är en illustrerad översikt av Jesu vandringar i Judeen och Galileen under hans tre och ett halft år av offentlig verksamhet.

Jesu vandringar. pdf

 

2. ”Harmoni av evangelierna” är en sammanställning av de fyra evangelierna med antaganden av ordning av händelserna, platser och datum. Matteus och Johannes evangelium har använts som huvudtexter i den föreslagna kronologin. Rubrikerna är hämtade från flera bibelöversättningar, även engelska.

I denna sammanfattning av evangelierna kan man utläsa att Jesus profeterade tolv gånger om ”korset” – om sin förestående död för att försona världen. Hans fiender försökte elva gånger att få honom dödad och den tolfte gången lyckades de.

Sammanställning av evangelierna.pdf

 

3. Arkeologiska upptäckter som bekräftar Bibeln

Om dessa tiger skall stenarna ropa, är ett av Jesu bevingade ord.

Denna förutsägelse har fått en oanad uppfyllelse genom de arkeologiska fynd som bekräftar Bibelns historieframställning.

Äktheten i Bibelns framställning har starkt ifrågasatts genom de strömningar i bibelkritiken som fick ett växande inflytande från 1800-talets mitt fram till vår tid. Många av Bibelns framställningar betvivlades och förkastades. Mosebokens skapelselära och uppgifter om hur jorden befolkades förklarades vara myter. Man hävdade att Mose aldrig kunnat skriva, och man gick till och med så långt som att betvivla att en stad som t ex Nineve och det assyriska väldet någonsin funnits. Då, nästan samtidigt med att Bibelns utsagor framställdes som myter och sagor, började stenarna ropa. Den ena arkeologiska upptäckten efter den andra bekräftade sanningshalten i Bibelns historiebeskrivning.

Arkeologiska upptäckter. pdf

 

4. Jerusalem – Den store konungens stad

Jerusalem – jordens navel. Varför kallas Jerusalem för ”Den heliga staden”? Vad är det som gjort att den blivit så speciell? Varför är Jerusalem så ofta i fokus för massmedia? Den har blivit något av världspolitikens navel – en stad som drar all världens blickar till sig och ofta är föremål för heta politiska debatter. Den här uppsatsen belyser Jerusalems roll från eskatologisk synvinkel.

Jerusalem.pdf

 

5. Bibelns kronologi

Det har upprättats många kronologier av Bibeln men med olika resultat. En av de mest kända är ärkebiskop Usshers kronologi från 1600-talet, som blev införd i ’King James Version of the Bible’. Enligt honom blev tiden från Adam till Kristus 4004 år.

I denna undersökning av de tidsuppgifter som finns upptecknade i Bibeln kommer man till ett annat resultat.

Bibelns kronologi.pdf

 

6. ”Sju drakhuvuden” – sju världsvälden som förföljer Israel

– Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn, och med sju kronor på sina huvuden. Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden, började han att förfölja kvinnan (Israel) som hade fött en son. Upp 12:3; 13

– Sju drakhuvuden – symboliserar sju världsvälden som förföljer Israel:

1. Det egyptiska väldet 2. Det assyriska världsväldet 3. Det babyloniska imperiet

4. Det Medo-Persiska imperiet 5. Det Grekiska imperiet 6. Det romerska imperiet

7. Antikrists imperium I – 10-hornsväldet (Antikrist – först ett litet horn )

Antikrists imperium II – Den 8:de kungens imperium

(Det lilla hornet växer – blir större än de övriga)

Sju världsvälden.pdf

 

7. Talvärden i Bibeln

I Guds plan är ingenting av en slump. Skapelsen runt om oss, är för vår fattningsförmåga ett nästan obegripligt fint sammansatt ekologiskt system. På samma sätt är även Bibeln en så snillrikt hopflätad produkt av olika talvärden, vart och ett med sitt symboliska värde, att det helt utesluter möjligheten att dessa system av talvärden skulle ha tillkommit av en slump eller att Bibeln skulle vara en mänsklig produkt.

Talvärden i Bibeln.pdf

 

8. Skapelsens storhet – makrokosmos och mikrokosmos

Detta är inte en vetenskaplig avhandling utan ett försök att kortfattat belysa enheten och storheten, mångfalden och komplexiteten i skapelsen.

Storheten i skapelsen är oerhört fascinerande. Bibeln lär att det kommer att bli en nyskapelse av himmel och jord. Jesaja profeterar om detta:

– Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar.

Makro- mikrokosmos.pdf

 

 

 

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 14 maj 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org