Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Nio bilder på den helige Ande

Pingsthögtiden har liksom flera andra kristna högtider sina förebilder i GT. Man firade påsk till minnet av uttåget från Egypten. Femtio dagar senare hade man kommit till berget Horeb i Sinai. Där fick Mose lagen under stor dramatik. Det var dunder och brak, det blåste en kraftig vind och hela berget brann i eld som gjorde att Israels barn fick hålla sig på avstånd. Mose blev kallad upp till möte med Gud på berget. Där fick han de tio budorden skrivna med Guds finger på stentavlor. Dessa händelser firades sedan varje år i Israel femtio dagar efter påsk. Pingst, gr pentecoste = den femtionde.

Femtio dagar efter Kristi fullkomliga försoningsoffer på Golgata upprepades pingstens under på ett nytt sätt. Det kom en kraftig vind och det hördes ett mäktigt dån och en flammande eld uppenbarade sig över Jesu lärjungar där de satt i templet. Den stora skillnaden var att nu föll elden över människor och Guds lag skrevs inte på tavlor av sten utan på människohjärtan med den helige Andes "finger". En ny tid hade börjat. Lagen hade fått sin ände – sin fullbordan – till rättfärdighet för var och en som trodde på Jesu fullbordade försoningsverk för våra synder.

I GT föll elden endast på fullkomliga och Gud välbehagliga offer. På pingstdagen föll Guds eld på grundval av Jesu fullbordade offer på Golgata. Jesu löfte om att han skulle sända en Hjälpare gick nu i uppfyllelse. Hjälparen – gr parakletos – hade kommit.

Jesus talade ofta i liknelser och använde mycket vackra bilder från naturen och illustrerade sina tal med olika händelser som alla kunde förstå. Även den helige Ande och dess manifestationer framställs i Bibeln med olika bilder och illustrationer. 9-talet är den helige Andes tal. Det finns 9 namn på Anden, 9 gåvor är uppräknade (1 Kor 12:8-10), Andens frukt har 9 komponenter (Gal 5:22-22-23), Anden har 9 speciella manifestationer och det finns 9 bilder av Anden i NT.

1. Duvan. "När Jesus blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande kommer ner som en duva och sänka sig över honom." Matt 3:16. Duvan är en symbol för renhet och frid. Jesus var syndfri. "Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns i honom."1 Joh 3:5. Anden kom inte som eld över Jesus, ty han hade en syndfri natur från födelsen – "Ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande." Matt 1:20. Det fanns inget för elden att förtära. Jesus var helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Hebr 7:26. Han var den syndfrie Fridsfursten i mänsklig gestalt.

2. Elden. "Och eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta. Då jublade de och föll ned på sina ansikten." 3 Mos 9:24. Jesus sade:

"Jag har kommit till jorden för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är fullbordat." Luk 12:49-50

"När pingstdagen var inne var de alla församlade. Då hördes plötsligt ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg tungor av eld som fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem." Apg 2:1-4 (Eld från himlen kom...). När elden kommer över oss förtär den vår egenvilja och gör oss inspirerade att göra Guds vilja och bli hans vittnen.

3. Regnet och daggen. Ett vanlig bild på Anden och andeutgjutelse är regnet och daggen:

"I stillhet vill jag skåda ned från min boning, som solglans glöder från en klar himmel, som molnen utgjuter dagg under skördetidens hetta." Jes 18:4

"Han uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden." Hos 6:3.

"Så ut åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren, för han skall komma och låta rättfärdighet regna över er." Hos 10:12 (Skurar från höjden)

"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser vem de har genomborrat." Sak 12:10

4. Källan. "Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv." Joh 4:14. Då vi blir födda av Anden öppnas en källa i vårt inre som springer upp med evigt liv. Detta kunde man uppleva även under GT:s tid. Abraham och David upplevde det. "Så skulle hedningarna genom Jesus Kristus få den välsignelse som gavs åt Abraham och få den utlovade Anden gå grund av tron." Gal 3:14. "Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det", sade Jesus till Nikodemus när han talade om vikten av att bli född på nytt, bli född av Anden. Vid Sykarsbrunnen visade Jesus på frälsning och frigörelse från synden och talade om källan. Vi får uppleva pånyttfödelsen när vi ber om syndernas förlåtelse och bekänner vår tro på Jesus som Frälsaren. "Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst." Rom 10:9

Det finns en källa från Gud den flödar fram. Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn.

Drick av det vattnet och evigt liv du får. Det finns en källa från Golgata den går.

(Det finns en underbar källa...)

5. Strömmen, floden. "På den sista dagen i högtiden ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få." Joh 7:38,39. Jesus kom inte för att utsläcka livstörsten som är temat i hinduismen och buddismen. Han mättar den. "Han har kommit för att vi skall ha liv och liv i överflöd." Joh 10:10. (Droppar ej endast, men strömmar...)

6. Vinden. "Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den var. Så är det med var och en som är född av Anden." Joh 3:8. Vinden kan ingen binda. Vinden symboliserar friheten, den blåser vart den vill. Genom frälsningen upplever vi en inre frihet. "Den Sonen gör fri blir verkligen fri "– vi blir fria från skuld, fria från syndiga begär och ett liv i mörker och ovisshet. Men samtidigt följer vinden likväl vissa lagar. Den blåser dit där det finns ett lågtryck– ett vakuum. När vi hungrar och törstar efter Gudsgemenskap, efter renhet och frälsningsvisshet så kommer Anden med sin varma vind. Då smälter det frusna och då strömmar vatten och allt får liv och mening.

7. Oljan, smörjelsen. "Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde David mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David, från den dagen och i fortsättningen." 1 Sam 16:13

Utan olja stannar maskineriet. Utan olja går världens industrier och trafik under. Utan olja blir kristendomen endast lag och plikter. Oljan förändrar allt. Utan olja på ljusstaken skulle den snart slockna och det skulle bli beckmörk inne i templet. Med den helige Andes olja i våra kärl kan vi lysa och värma, glädja och uppmuntra vår omgivning. Andens olja ger oss glädje och frid i tron, ger oss av uppenbarelsen Ande i Ordet till kunskap om Kristus, frälsningen och härligheten som väntar. Med Andens smörjelse kan vi förkunna Ordet så att det lyfter och välsignar dem som lyssnar.

8. Sigillet. "Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; Han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan."1 Kor 1:21, 22. Jesus har satt sin stämpel på oss. Vi tillhör honom! "Han har köpt oss åt Gud med sitt blod" och han har skrivit våra namn i Livets bok i himlen. "Herren känner de sina" och han hämtar hem "dem som hör honom till". Rom 8:9. Den helige Andes gåva är Guds sigill på oss. Ingen och inget kan ta ifrån oss den gåvan och "ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek". Rom 8:31-39

9. Borgen (panten, inteckningen, förskottet på arvet). "Vi får ett rike som inte skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan." Hebr 12:28.

" ...vi har ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. 1 Pet 1:4. Andens gåva är ett förskott på detta omätliga himmelska arv som väntar på oss – en inteckning – som säger oss att när vi kommer hem skall vi få hela arvet."Gud skall i de kommande tidsåldrarna visa den överväldigande rika nåden genom godhet mot oss i Kristus Jesus." Ef 2:7

Hjälparen – gr parakletos

Namn – manifestationer:

1. Tröstare

2. Rådgivare

3. Hjälpare

4. Förebedjare

5. Sakförare, advokat

6. En som styrker och vederkvicker

7. Förespråkare

Funktioner:

1. Hugsvala i svårmod och sorg

2. Hjälpa i misär och i svåra lidanden

3. Bringa tröst och hopp

4. Hjälpa, bistå och ingiva mod

5. Bringa lindring och stilla glädje

6. Giva frihet från ängslan och smärta

7. Göra livet lätt och skönt att leva

 

 

 

 

 

 

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org