Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Vid den sista basunens ljud

 

"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi ska förvandlas." 1 Kor 15:51-52.

Advent betyder ankomst och vi väntar på det andra advent, då Jesus åter ska sätta sina fötter på Olivberget och därefter upprätta sitt fridsrike. Vi väntar även på att han före detta ska hämta hem sin församling från jorden. Den händelsen kallar vi för "uppryckandet" eller "de kristnas himmelsfärd" och i samband därmed ska alla som dött i tron i både gamla och nya förbundet uppstå från de döda. Detta ska ske vid den sista basunens ljud. När den sista basunen ljuder i tidens aftonskymning ska vi samlas till högtid i himlarnas rike. Den sista basunen blir en jubelbasun som förkunnar det eviga livets seger över döden. Vilken nåd att få uppleva förvandlingen och i sällskap med Jesus få tåga in i de himmelska salarna!

Lämnad kvar. Jesus talade flera gånger om denna enastående händelse i världshistorien då miljontals människor plötsligt försvinner från jorden. Men det mest dramatiska är det faktum att han även framhåller att endast de som är redo blir förvandlade och uppryckta. Vi har liknelsen om de tio jungfrurna då fem var förståndiga och fick gå in i bröllopssalen, medan fem var oförståndiga och blev lämnade kvar utanför, därför att de inte hade tillräckligt med olja i sina lampor – en bild på att de hade förlorat den kristna bekännelsen i världen. "Den som bekänner mig... honom ska ock jag kännas vid inför min Fader som är i himlen."

Jesus säger att då ska två kvinnor mala vid samma kvarn, en lyftes upp medan en blir lämnad kvar. Två män arbetar ute på åkern, en lyftes upp medan den andre lämnas kvar, två ska ligga i samma säng, en blir upptagen och en lämnas kvar. Detta visar att uppryckande sker samtidigt över hela världen, men att i stora drag endast halva kristenheten är redo. Bokserien "Lämnad kvar" på engelska "Left behind" behandlar denna oerhört dramatiska händelse och de chockartade upplevelserna som de som lämnats kvar tvingas uppleva. Men det är min tro att bland de kvarlämnade kommer det att uppstå en av de största väckelserna som funnits på jorden, då Johannes syn om "den stora vita skaran" som ingen kunde räkna går i uppfyllelse. De har blivit frälsta efter uppryckandet under vedermödans tid ty de hade "kommit ut ur det stora lidandet (vedermödan) och tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod". Upp 7:9

Vedermödans tid. Enligt flera profetior kommer den stora vedermödans tid att hända strax före Kristi återkomst till Olivberget (Matt 24:29-31). Det är en 7-årsperiod som inleds med att "Antikrist" (på den vita hästen, Upp 6:1) sluter ett fredsförbund med Israel för 7 år (Dan 9:27). Under de första 3½ åren framträder Guds två vittnen i Jerusalem (Upp 11:3). När "Antikrist" blir besatt av Satan vid den 7:e basunen (Upp 12:12;13:2), dödar han de två vittnena och han börjar ett krig mot alla heliga (Upp 13:5-7) – judar och kvarlämnade kristna – som ska vara i 3½ år, sammanlagt sju år.

Vedermödans tid upphör då Kristus kommer åter i stor makt och härlighet, krossar Antikrists arméer vid Harmagedon och upprättar sitt fridsrike. Den stora frågan är när uppryckandet av församlingen ska ske i förhållande till vedermödans tid? När ljuder den sista basunen? Det finns i huvudsak tre frågeställningar: Ska det ske före vedermödan, eller mitt i vedermödan vid den 7:e basunen eller efter vedermödan vid den basun som ljuder när Jesus kommer åter till Olivberget?

Den sjunde basunen. Den 7:e basunen är den sista av en hel serie domsbasuner. Många hävdar att det är den basunen Paulus syftar till och att det är då vi ska förvandlas och uppleva vår himmelsfärd. Man menar att det då görs en tydlig proklamation om att "Herren nu har tagit makten... och blivit konung.. stunden har kommit då de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna... och förgöra dem som förstör jorden." Upp 11:17-18. Men då denna proklamation görs, är det 3½ år kvar av vedermödans tid innan Herren blir konung på jorden. Det är alltså en förannonsering om vad som snart ska ske. Vi är nämligen då mitt i vedermödans tid och världen har upplevt hemska katastrofer under de första 3½ åren då 1/3 av jorden brinner och 1/4 av människorna dör av krig, svält och pest.

Vad är det som faktiskt händer mitt i vedermödan vid den 7:e basunen och de följande 3½ åren? Det blir då en strid i himlen och Satan och hans änglar blir nedkastade till jorden i stor vrede, "ty han vet att hans tid är kort". Det är alltså inte Jesus som kommer vid den 7:e basunen utan Satan. Det första han gör är, att han genom Antikrist som "han ger sin makt och sin tron", dödar Guds två vittnen. Sedan förföljer han de övriga "som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd." Upp 12:17b. Istället för förvandling och uppryckande blir det alltså förföljelse av dem som har Jesu vittnesbörd då den 7:e basunen ljuder.

Basunen vid Olivberget. "Strax efter den tidens lidanden skall... man få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet... och alla jordens stammar skall höja klagorop...Och han skall sända ut sin änglar vid ljudet av en stor basun och de skall församla hans utvalda... från himlens ena gräns till den andra." Matt 24:29-31.

Men detta måste väl ändå vara den sista basunen, då Jesus åter sätter sina fötter på Olivberget just innan tusenårsriket börjar? Det är väl då uppryckandet sker? Men det blir klagorop i stället för jubelrop. Jesus kommer då som domaren. Det talas inget här om uppståndelse, förvandling och uppryckande Herren till mötes, utan de utvalda – det handlar om judarna – måste församlas under änglars försorg.

En jubelbasun före vedermödan. Låt oss jämföra detta med 1 Thess 4:16-18: "Ty när Herren själv stiger ned från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord."

Vilken tröst skulle det bli om de kristna skulle genomlida hela vedermödan först? Vidare, vad gör man då med Jesu ord: "Vaka och bed, så att ni kan undfly allt detta som skall komma?" Vidare, om vi blir förvandlade och uppryckta först när vedermödan är över, då skulle vi kunna räkna ut när Jesus kommer och hämtar oss. Men Herren säger: "Ingen vet tiden eller stunden, ingen utom Fadern allena." Om vi ska kunna undfly vedermödan måste den sista basunen gälla en basun som ljuder före vedermödan.

Då man firade sabbat i Israel ljöd det tre basunstötar från synagogan. Vid den första skulle fiskarna hänga upp sina nät och förtöja sina båtar, arbetarna på åkern skulle samla ihop sina redskap och barnen sina leksaker. Vid den andra basunstöten skulle alla vara på väg hem och vid den tredje och sista skulle alla vara inom husets väggar för att fira sabbat.

När Herren kommer i tidens aftonskymning ljuder det flera stötar från en jubelbasun. Mysteriet kan ha denna lösning: Vid det första basunljudet uppstår trons folk från Det gamla förbundet, vid den andra de i Kristus döda i Det nya förbundet och vid den tredje och sista basunens ljud blir vi, som då är redo, förvandlade och uppryckta för att för alltid få vara hos Herren.

www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org