Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Jesajaprofetior om Jesus

Del 4 av 4: Konung – Domare, Återställare och Nyskapare

Inledning till del 4. Jesaja har mäktiga profetior om Jesus – om hans gudom, hans allmakt. – Om honom som Skapare, Världens Kung, Återställare, Nyskapare och Uppehållare av skapelsen:

Jesus – Skaparen

Jesaja profeterar om Herren som Skapare och evig Gud: Jesaja profeterar om detta:

"Så säger Herren, Israels Helige, som också är hans skapare: Fråga mig om det tillkommande, lämna åt mig omsorgen om mina söner, mina händers verk. Det är jag som gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himmelen, och hela dess härskara har jag bådat upp." Jes 45:11-12

– "Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta?

Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir. Hur kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud? Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och utmattas inte, hans förstånd är outrannsakligt." Jes 40:26-28 – Alla har vi beundrat stjärnevärlden en klar och mörk natt. Dessa miljarder stjärnor. Vår egen galax, vintergatan, lyser som ett band av små pärlor högt upp på himlavalvet. Det sägs att astronomerna har räknat upp till 60 biljoner galaxer. Det är det som Jesaja kallar för räknade hopar, och Gud har namn på dem alla. Jesaja visar att Gud håller räkning på alla stjärnorna och nämner dem alla vid namn, inte en enda uteblir.

Jesaja såg samma stjärnhimmel som vi ser och han tillämpar vad han såg på Guds allmakt , allseende och allvetande och överallt närvarande. (Gud, allsmäktig, Gud, allvetande och Gud, allestädes närvarande).

Ibland tvivlar vi på samma sätt som Jakob som fick namnet Israel. Vi tänker ibland att Gud inte bryr sig och att han har lämnat oss åt vårt öde. Men Jesaja kontrar: Hur kan du tala så? Jesus säger att alla våra huvudhår är räknade. Gud har allt i sin hand, både makrokosmos och mikrokosmos. Jesaja fortsätter:

Vem har skapat allt detta? I Kolosserbrevet skriver Paulus om att allt har skapats genom Jesus och till honom. – Både synligt och osynligt, makrokosmos och mikrokosmos. "Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom." Kol 1:16

Jesus som Konung och Domare

Jesaja hade ett budskap om att Jesus ska komma till jorden som konung och domare, samtidigt är han sitt folks frälsare. "Ja, dina ögon skall skåda en konung i hans härlighet..." 33:17a. "Så säger Herren, Israels konung, och hans förlossare, Herren Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finns ingen Gud." Jes 44:6

Jesus är den förste och den siste, alfa och omega. Samma budskap fick Johannes på Patmos: "Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." Upp 1:18

"Förkunna frälsning: "Din Gud är nu Konung." Jes 52:7b

"Ty Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung, han frälser oss." 33:22.

Israels upprättelse – världen skall födas på nytt:

Jesus ska upprätta Israel när han kommer. Petrus säger i sin predikan:

"På så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.

Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt blir upprättat (gr apokatastasis) som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början." Apg 3:18-21

"Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, (som Domare) skall också ni som följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Matt 19:28

"Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda." Apg 17:31. "Sedan kommer slutet, när han (Kristus) överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han lagt alla fiender under sina fötter." 1 Kor 15:24-25

Jesaja profeterade om detta: "Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken skall vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig." Jes 60:2-3

"Herrens hus.. skall vara det förnämsta.. och alla hednafolk skall strömma dit." Jes 2:2

När Israels folk ser upp till honom som de har stungit och erkänner honom som deras Messias, då kommer de att upprättas och alla löften som Herren gav till Abraham kommer att gå i uppfyllelse.

Fridsriket

"Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida." Jes 2:3b-4

"Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet." Jes 11:9

Det kommer en ny tid för vår arma jord. Då skall Jesus regera som Kungars kung över hela jorden från sin härlighets tron i Jerusalem. Då skall fridsriket förverkligas. Herrens kunskap ska uppfylla jorden.

Jesus som nyskapare av en ny himmel och en ny jord

Jesaja avslutar med att profetera om skapelsen av en "Ny himmel och en ny jord":

"Ty, se jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar..." Jes 65:17-18

Några av höjdpunkterna bland Jesajas profetior:

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given... Hans namn skall vara: Underbar i råd, väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." Jes 9:2, 6

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. – Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Jes 53: 5-7

"Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud... dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand (av Herrens nåd) för alla synder. " Jes 40:2.

"Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare" Jes 54:10.

– "Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli vita som ull." Jes 1:18

"Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan" Jes 57:15.

"Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och eljest ingen" Jes 45:22. "Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända." Jes 49:6

"Men dina döda må få liv igen, mina dödas kroppar må åter stå upp. Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven, ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall ge tillbaka de avsomnade." Jes 26:19

"Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat." Jes 25:8

"Ty, se jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar..." Jes 65:17-18

Vilka budskap! Vilken frälsning!

Vilka löften! Vilken seger! Vilken härlighet som väntar!

Allt är försonat. Herren själv är vår eviga frälsning! www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org