Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Jesajaprofetior om Jesus

Som ett brinnande bloss Del 3 av 4: Världens Frälsare

 

 

 

Världsevangelisten Jesaja. Man har kallat Jesaja för den femte evangelisten. Jag skulle hellre vilja säga att han är den förste evangelisten, ty 700 år innan Jesus predikade förkunnade Jesaja nådens evangelium:

"Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand (av Herrens nåd) för alla synder ." 40:1-2

"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium." Mark 1:15 SFB

Sedan profetade Jesaja om tjänaren som skulle komma och försona världens synd.

"Se, min tjänare skall ha framgång, han skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt... Föraktad var han och övergiven av människor.. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad."

"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade."

Jesus sade: "Jag har inte kommit för att betjänas utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många."

Världsevangelisation genom Jesus – som ett brinnande bloss

Trösta, trösta mitt folk (över hela världen...); dess missgärning är försonad.

Detta budskap har gått ut över hela världen och – Jesaja profeterar om att Jesus ska bli – inte bara judarnas Frälsare – utan hela Världens Frälsare:

"Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och eljest ingen" 45:22

"Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända." 49:6b.

"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, när han säger till Sion: Din Gud är nu konung. Herren blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning." 52:7,10.

"Så skall Herrens namn bli fruktat i väster, och hans härlighet där solen går upp." 59:19

"Jag vill ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnand bloss." 62:1.

Andeutgjutelse över allt kött – över hela världen

Andeutgjutelse: Försoningsverket och evangeliet kan endast komma människorna till del genom att det förkunnas. För detta behövs en andlig kraft – en andeutgjutelse.

Jesaja profeterar om detta:

"Och ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor... gör hans gärningar kända bland folken." 12:3-4b

"Detta intill dess att ande från höjden blir utgjuten över oss. Då skall (världens) öknen bli ett bördigt fält..." 32:15a

"Ty jag skall utgjuta vatten över de törstiga och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn och min välsignelse över dina avkomlingar. " 44:3

"Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. (En profetia om andeutgjutelse.) Och en banad väg, en färdväg (en kungsväg), skall gå där fram, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, den skall vara för dem själva."

"Ett frälst folk skall vandra på den. Ja, Herrens befriade skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel."

"Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skall de få, men sorg och suckan skall fly bort." 35:6b, 8a, 9-10

Löften till de troende

Jesaja har många löften till de troende om Herrens beskydd och bevarande makt:

"Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." 30:15

"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt." 50:4

"Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses stryka. De som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." 40:29-31.

"O, att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig som en ström, och din rätt som havets böljor." 48:18

Jesu bud (inte lagens). Jesus sade: "Den som håller mina bud är den som älskar mig." Några av Jesu bud: "Följ mig. Vila i mig. Gör alla till lärjungar. Tro på mig. Bed i mitt namn."

"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, räddade han dem. Han lyfte upp dem och bar dem alltjämt, i forna tider" 63:9.

"...Ljus ska gå upp för dig i mörkret. Herren skall ständigt leda dig. (För den som vårdar sig om den arme) Han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter." 58:10-11

"Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande." 57:15

Messias uppenbarar sin makt och härlighet

Jesaja profeterar om härligheten som väntar dem som tror evangeliet.

Återkomsten

Jesu återkomst till jorden i makt och stor härlighet finns med i Jesajas profetior:

"Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning." 25:8-9

När Israel är nära att utrotas och dess ödestimma är slagen då uppenbaras Jesus på himlens skyar i stor makt och härlighet och frälsar sitt folk från undergången.

Uppståndelsen

Jesaja profeterade om Jesus seger över döden och om uppståndelsen:

"Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat." 25:8

"Men dina döda må få liv igen, mina dödas kroppar må åter stå upp. Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven, ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall ge tillbaka de avsomnade." 26:19

Uppryckandet

Jesu profetia om uppryckandet av församlingen finns även hos Jesaja:

"Nåväl då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig ett ögonblick, till dess att vreden har gått förbi. Ty, se Herren träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning, och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har utgjutits, och skall inte längre dölja dem som där har blivit dräpta." 26:20-21

Avslutning www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org