Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Jesu åtta "Jag är"

i textkombinationer (JAG ÄR = uttalas troligen Jahvé – JHVH)

Då Herren uppenbarade sig för Mose i en ängels skepnad i en brinnande törnbuske, fick han veta att han som bodde i busken var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och att platsen där han stod var helig. Han blev befalld att dra skorna av sina fötter och fick uppdraget att befria Israels barn från slaveriet i Egypten.

När Mose frågade efter namnet på deras fäders Gud fick han svaret: "JAG ÄR DEN JAG ÄR." Och Gud sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: JAG ÄR (hebr JHVH. I hebreiskan är det skrivet med enbart konsonanter och enligt de judiska rabbinerna fick det ej uttalas.) har sänt mig till er. Jahvéh är Gamla testamentets Kristus – Förbundsguden – som åtföljde Israels barn i moln- och eldstoden. "De drack ur en andlig klippa som följde dem och DEN KLIPPAN VAR KRISTUS" (2 Mos 3:1-14; 1 Kor 10:4).

Jesus var ofta i dispyt med de skriftlärda. Vid ett tillfälle sade Jesus till dem: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. Jesus menade den andliga döden, men judarna svarade med en motfråga: Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Jesus svarade: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sade: Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!

Jesus svarade: Amen, amen säger jag er: JAG ÄR, redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom (Utdrag från Joh 8:51-59, SFB). Judarna menade att Jesus hädade och gjorde sig själv till Gud när han använde orden "Jag ÄR" på det sättet, vilket fick samma betydelse som gudsnamnet Jahvé. – Vid sju tillfällen använder Jesus en kombination med gudsnamnet Jahvé då han undervisar om frälsningens väg:

Sju kombinationer med Jag är

1. JAG ÄR livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.

Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. – Jag ÄR livets bröd. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva. (Utdrag från Joh 6: 35-40; 48-51 SFB).

2. JAG ÄR världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh 8:12). Johannes döparen kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma i världen. Fariseerna menade att Jesus vittnade om sig själv och att hans vittnesbörd därför inte var giltigt. Jesus sade: Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd, de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig.

Ljuset var sanningen om människans absoluta behov av frälsning och att Jesus kom som Världens Frälsare. Om ni inte tror att Jag ÄR, skall ni dö i era synder. Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. När ni upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag ÄR och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. (Utdrag från Joh 1:7-9; 5:36-37; 8:23-28, SFB.)

3. JAG ÄR dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. (Joh 10: 9-10)

4. JAG ÄR den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom min Fader känner mig och jag känner Fadern och jag ger mitt liv för fåren. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.

Det budet har jag fått av min Fader. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett." (Från Joh 10:11-18; 6:27-30, SFB).

– I HERDEPSALMEN finns gudsnamnet Jahvé i sju sammansatta former av vilka hela psalmen är uppbyggd: (Jahvé är det troliga uttalet av konsonanterna JHVH som judarna inte fick uttala. De sade Herren (=Adonaj, vilket uttrycker en tjänares förhållande till sin Mästare. Eftersom JHVH avslutas med ett H, skrives det: Jahvé. )

Jahvé-ra-ah = Herren är min herde.

Jahvé-jireh = Herren förser. Mig skall intet fattas.

Jahvé-shalom = Herren är min frid. Han för mig till vatten där jag finner ro.

Jahvé-rapha = Herren är min läkare. Han vederkvicker – återställer – min själ.

Jahvé-tsidkenu = Herren är min rättfärdighet. Han leder mig på rätta vägar.

Jahvé-nissi = Herren är mitt banér. För sitt namns skull.

Jahvé-shammah = Herren är närvarande. Ty du är med mig. (Ps 23)

5. JAG ÄR uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. (Joh 11:25-26,40). Jesus har återställt alla syndafallets följder. Jesus krossade ormens huvud och tog nycklarna till döden och dödsriket. Synden är utplånad i försoningen. Döden är besegrad i uppståndelsen. – Vår Frälsare Kristus Jesus har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. (2 Tim 1:10).

6. JAG ÄR vägen, sanningen och livet. "Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Det finns en väg att vandra på, en Sanning att tro på och ett överflödande liv att leva. Jesus är allt för oss – vårt eviga väl – vår Frälsare.

7. JAG ÄR vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bed om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). – Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.

Detta är mitt bud att ni skall älska varandra, så som jag har älskat er. – Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er, att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ger er vad ni än ber om i mitt namn." (Från Joh 15:5-17)

8. JAG ÄR. I de hebreiska talvärdena är åtta talvärdet för Messias – Kristus. Talvärdet för Jesus på grekiska "IHEOYE" är 888. Det finns tillfällen då Jesus använder Jahvé -formen "Jag ÄR" utan någon kombination med andra ord. Det händer vid det mest kritiska ögonblicket i Jesu liv, då översteprästen själv frågade honom om han var Messias.

– Översteprästen frågade Jesus: Är du Messias, den Välsignades son? Jesus svarade: Jag ÄR. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.

Då rev översteprästen sönder sina kläder (vilket var förbjudet i lagen) och sade: Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. (Mark 14:61-63, SFB). Jesus blev korsfäst för att han sade sanningen.

Han är Messias, Guds eviga: JAG ÄR. Mose fick se Herren i en brinnande törnbuske, vi får se honom med en törnekrona, brinnande av kärlek för att frälsa oss. Han gav sitt liv för fåren, han har betalat priset för vår återlösning och kunde utropa "tetelestai"det är fullbordat!

www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org