Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Treenigheten och Kristi Gudom

Läran om Treenigheten och Kristi Gudom går "hand i hand". Förnekar man den treenige Guden förnekar man även Kristi Gudom. Bibeln har klara belägg för att Jesus var Gud kommen i människogestalt. Han är evig Gud liksom både Fadern och Anden. Förnekar man Sonen och treenigheten förnekar man även att Anden är en gudomsperson. ("Tvåenighet" finns inte.)

Treenigheten finns inbyggd i det högsta budet. Bibeln högsta och första bud lyder: "Hör Israel! Herren vår Gud är EN". I Bibeln är talvärdet för Gud = EN (ETT). I hebreiskan finns det två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet (lat unus) = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN (lat unicus) = absolut EN.

Det ord som används i uttrycket "Gud är en" är ECHAD, vilket betyder att det är en (sammansatt) enhet och demonstrerar Guds treenighet. I det högsta budet nämns Guds namn tre gånger i den hebreiska texten (Anden – Fadern – Kristus), men samtidigt uttrycker meningen en enhet genom ECHAD.

"Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en!"

Den hebreiska texten med romerska bokstäver:

"Shema Israel, Jahvé, Elohenu, Jahvé, Echad"

Kristi Gudom. Tron på Kristi Gudom är grundläggande för den kristna tron. Om Jesus inte var Gud kommen i människogestalt kunde han inte frälsa oss, ty då vore han endast en människa med samma syndiga natur som vi alla har. Läran om Kristi Gudom hänger samman med tron på Treenigheten. Om Bibeln lär att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt, så följer därav att läran om den Treenige Guden också är sann. Ty Bibeln lär också att Anden är en person, skild från Fadern och Sonen. Treenigheten bekräftas av Bibelns ord.

Bibeln har klara vittnesbörd på sju nivåer om Kristi Gudom

1. GT vittnar om både Treenigheten och Kristi Gudom. Citat som visar att det var en Treenig Gud som skapade: I begynnelsen skapade Gud (Elohim = en trepluralform av Eloham, Gud). – Guds Ande svävade över vattnet. Låt oss (helaTreenigheten var involverad) göra människor. Herren Gud (Jahvé, en singular form på Gud – Sonen) vandrade i lustgården". 1 Mos 1:1, 2, 26.

Om Herren Jesus som Skaparen: Allt har skapats genom honom och till honom. Kol 1:16. En evig Gud har skapat detta. Jes 40:28.

Herrens namn finns upprepat tre gånger i den aronitiska välsignelsen. 4 Mos 6:24.

Ordet helig finns tre gånger i uttrycket Helig, helig, helig är Herren Sebaot (Jes 6:3) och i Psalm 99: Den trefalt helige.

I Jesaja 63 finns uttrycken: Vår Fader av evighet (v16), De bedrövade hans helige Ande (v10), och Hans ansiktes ängel frälste dem. (v9) Ängeln är klippan, Kristus, i GT, 1 Kor 10:4.

Kristi Gudom i GT:s profetior: Jesaja profeterar om Messias: Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given... Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Jes 9:6. Den profetian säger oss att barnet blir fött åt oss alla, sonen blir given åt oss alla – hela mänskligheten – och att han, som föds med en mänsklig gestalt, är Mäktig Gud och kommer att vara en Fader för oss i all evighet.

2. NT. Fadern vittnade om att Jesus är Gud. Vid dopet: Faderns röst, Anden som en duva och Sonen, Jesus. Vid tre tillfällen fick lärjungarna höra Faderns vittnesbörd om att Jesus vara hans son. Vid dopet: Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Matt 3:17. På förklaringsberget: Och ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. Matt 17:5. Då vandringen mot korsdöden började bad Jesus: Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Joh 12:28.

3. Jesus bekände själv att han var Gud (Jag är – Jahvé = JHVH betyder "jag blir den jag blir". Hebreiskan har inte "är", dvs presens av vara.)

När Jesus kallade Natanael och sade till honom att han sett honom under fikonträdet svarade han: Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Jesus motsade inte honom. Till kvinnan vid Sykarsbrunnen: Kvinnan sade: "När Messias kommer skall han låta oss veta allt. Jesus sade till henne: Det är jag – JAG ÄR (Jahvéh, hebr = "ani ho" = jag han.), den som talar till dig. Jesus var före Abraham. Jesus svarade judarna som hade sagt att han var en samarier och att han var besatt: Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig... Sannerligen, jag säger er: JAG ÄR (Jahvé) och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom (därför att han sade att han var Jahvé). Joh 8:58. Vid rannsakningen: Är du messias... Jesus svarade: "Det är jag (Jahvé) och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himlens moln. Mark 14:62. Jesus säger: Jag och Fadern är ett. Joh 10:30. Paulus: Han ägde Guds gestalt" – jämlik med Gud. Fil 2:6. • I missionsbefallningen framställde Jesus Treenigheten: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Matt 28.19.

4. Anden vittnar om att Jesus är Gud. Jesus sade om Anden, sanningens ande: Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. Joh 16:14. Detta visar att även Anden är en person, (den tredje personen i Gudomen) och att han förhärligar Jesus därför att han är en gudomsperson i Treenigheten.

5. Lärjungarna tillbad Jesus som Gud efter uppståndelsen: Lärjungarna visste om budet att inte tillbe någon annan än den sanne Guden. • Vid uppståndelsen: Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Matt 28:9. Vid himmelsfärden: Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Luk 24:51-52. För "tillbedja" används här samma grekiska ord pros-kuneo, som finns i det första budet. • Tomas bekännelse: Tvivla inte utan tro! Tomas svarade honom: Min herre och min Gud! Jesus sade till honom: Därför att du ser mig tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Joh 20:27-28.

6. NT undervisar om att Jesus är Gud. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet... Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. Joh 1:1,14,18.

Jesu blod kallas för Guds blod: Ni skall var herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget (Guds) blod. Apg 20:28. Johannes skriver: Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds son (förnekar Kristi Gudom) har inte livet. 1 Joh 5:12. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Joh 5:20. Johannes framställer treenigheten i sitt första brev: Anden är det som vittnar, eftersom Anden är sanningen.; Gud (Fadern) har vittnat om sin Son. 1 Joh 5: 6, 9.

7. De frälsta vittnar om att Jesus är Gud och bor i deras Ande. Sist, men inte minst, är vittnesbörden från dem som bekänner sig vara pånyttfödda kristna av avgörande betydelse. De står för en "upplevelsekristendom" som Bibeln framställer. De upplever att de genom Anden har blivit födda på nytt och att Kristus bor i deras hjärtan som blivit ett tempel åt Gud genom den helige Andes omskapande kraft.

Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. 1 Pet 1:3. Anden själv vittnar med vår Ande att vi är Guds barn. Rom 8:16. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. 2 Kor 13:5.

Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Kor 3:10. Denna sanning har uppenbarats för hans heliga: För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kol 1:27. Detta är pånyttfödelsens hemlighet eller den inneboende Kristushärlighetens hemlighet. Kristus skulle inte kunna bo i oss genom Anden om han inte var Gud.

De monoteistiska religionerna, judendom och islam, förnekar både Treenigheten och Kristi Gudom. Även inom kyrkan har det funnits, och finns det, sekter (Jehovas vittnen) som förnekar Kristi Gudom. Arianismen är en gammal villfarelse som prästen Arius i Alexandria agiterade för. Men kyrkomötet i Nicaea fastslog år 325 tron på Jesus som sann Gud och sann människa samt tron på Treenigheten. Genom den nicaeanska trosbekännelsen fastställde och bevarade man den tro som i nära 300 år hade omfattats av de kristna och som är grundläggande för genuin kristendom.

GT välsignelsen: Herren (Fadern) välsigne dig och bevare dig. Herren (Sonen) låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. (Nåden kom genom Jesus.) Herren (Anden) vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (Friden förmedlas genom Anden.)

Den apostoliska välsignelsen: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. 2 Kor 13:13. www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org