Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Kungasönerna på marsch Beställ

Bildgalleri av illustrationer i boken: Akvareller  Grafik

Rekommendationer

Nils Ibstedt har med imponerande kunskap i Bibeln och med stor inlevelse i den samtida historien skrivit boken ”Kungasönerna på marsch”. Han har själv illustrerat bokens budskap med konstnärlig skicklighet som bör kunna väcka fantasi till livaktiga studier... Ung och äldre, troende och sökare, alla kommer att kunna tillägna sig budskapet. Därför rekommenderar jag ”Kungasönerna på marsch” med Nils Ibstedt.
Stanley Sjöberg, pastor


.... Boken är en verklig guldgruva att hämta skatter ur för den som är intresserad av Guds plan med Israel genom tiderna. Biblisk kronologi och kapitel om talvärdenas mystik finns invävda i den spännande boken. Jag rekommenderar ung såväl som äldre att köpa och läsa boken ”Kungasönerna på marsch”.
Olle Sandstedt, pastor


Det är länge sedan jag hade förmånen att läsa en så intressant bok som handlar om tiden före Kristus. En del läsare tycker att den är för avlägsen för vår tid, men Nils Ibstedt har lyckats att med en levande framställning och ett lättläst språk ta oss med till gamla tider så att hela skildringen känns aktuell. Boken är av intresse för varje kristen som vill fördjupa sin kunskap i Skriften.
Alve Svensson, Kyrkoherde

 

Recensioner:

Se bildgalleri av akvareller och grafik

"En debutbok som ger mersmak"

Kungasönerna på marsch

IBE-förlaget. Författare: Nils Ibstedt

Konstnären, missionären och teologen Nils Ibstedt kom för en tid sedan med sin debutbok, som fick lysande recensioner av lärda och välkända män som Samuel Svensson, pingstpastor och doktorand och Alve Svensson, kyrkoherde i Hjärsås.

Kungasönerna på marsch, som boken heter, är en historisk roman, som utgår från Daniels bok, men omspänner större delen av GT. Sällan har GT:s skildringar och personer kommit mig så nära, som genom Nils Ibstedt skildringar och målningar.

I en roman är ju det mesta tillåtet. Därför kan dråpliga sammanträffanden ske, som till exempel att Daniel träffar Jeremia och samtalar med honom och att judiska flyktingar sammanträffar med folk, vars förfäder deporterats från Nordriket 150 år tidigare. Resultatet har blivit att Ibstedt lyckats ge liv åt de bibliska personerna. Man känner på ett nytt sätt för profeten Jeremia, men även för Daniel och hans kompisar när det gäller den vånda de upplever inför risken att att bli hovmän och därmed eunucker. Jag tror att detta är viktigt, i synnerhet när det gäller unga läsare. Vore de bibliska personerna övermänniskor eller vad som är ännu värre, undermänniskor, skulle vi inte ha något att lära oss eller utmanas av.

En inbunden bok på ca 300 sidor med otaliga teckningar och målningar samt en mångfald av noter och faktaupplysningar måste naturligtvis kosta. Den som inte vill kosta på sig en så dyrbar bok kanske kan ge bort den som gåva till en släkting eller god vän eller till biblioteket i sin församling.

Inger Lindau

 

Roman och teologisk lärobok

Nils Ibstedt, som verkat som missionär i Japan under 30 år, har samlat en del av sina kunskaper och erfarenheter som bibellärare i denna bok. Kungasönerna på marsch är genremässigt ett mellanting mellan en roman och en bibelteologisk lärobok, med tonvikt på det senare.

Den har en diktad ramberättelse som handlar om hur den unge profeten Daniel och hans tre vänner tas till fånga i Jerusalem och förs som slavar till Babylon 605 f Kr. Under denna fångtransport, som enligt författaren sker under förhållandevis idylliska former, för de fyra unga männen ett samtal om sitt folk historia och om profeternas förutsägelser om Guds planer och straffdomar. Det är framförallt Daniel som för ordet i dessa samtal, som har karaktären av miniföreläsningar. Författaren låter Daniel berätta folkets historia och utlägga profetiorna på ett sätt som ligger i linje med traditionell kristen tolkning. Han förklarar till exempel med hänvisning till olika profetior för sin förvånade kamrater att den kommande Messias ska födas av en jungfru, korsfästas och uppstå.

Boken innehåller en mängd historiska fakta som huvudsakligen hämtats från välkända uppslagsverk, men Ibstedt bygger också på författare som Josefus och på judisk tradition. Ett par kapitel ägnas åt det hebreiska språkets talvärdesmystik, och författaren lägger fram en egen bibelkronologi.

"Kungasönerna på marsch" rymmer många intressanta tillämpningar och hjälper till att ge översikt och sammanhang åt de snåriga händelser som kännetecknar den gammaltestamentliga samtidshistorien. Läsaren får inblickar i de religiösa bruk som var förhärskande i det judiska folkets omgivning. Berättelsen ger också utrymme för de unga männens spirande kärleks-historier. Författaren, som även är bildkonstnär, har illustrerat boken med många teckningar, flera av dem i färg. De bidrar till att göra framställningen levande och gripbar.

Ivar Lundgren

 

Kungasönerna på marsch av Nils Ibstedt (text o. bild) Ibe-förlaget

En insiktsfull roman – en kunnig bibelkommentar – en samling vetenskapliga, historiska och arkeologiska fakta. Allt i en bok som främst vänder sig till ungdomar. Nils Ibstedt, tidigare Japanmissionär, har gjort en prestation med denna sin första bok. Utifrån Bibelns skildring om Daniel har författaren förmedlat en guldgruva av kunskap. En bok för den som är intresserad av Guds plan med Israel.

Proklama

 

 

Introduktion

Under trettio års tid har Nils Ibstedt varit missionär i Japan. Med en publik som i de flesta fall inte hade någon kännedom om Bibeln, måste undervisningen innehålla mycket om Israels historia och judendomen där evangeliet har sina rötter. Ofta gjordes framställningen med hjälp av tecknade bilder.
”Kungasönerna på marsch” handlar om Bibelns Daniel och hans kamrater under deras långa marsch som fångar från Jerusalem till Babylon 605 f Kr. Under vägen samtalar de om varför detta skulle hända dem och om det mesta som rör deras samtid. Läsaren kan på ett naturligt sätt komma in i den tidens historia såväl som i Bibelns värld. På färden är de med om många äventyr och oväntade händelser.
Daniel och hans kamraters tro och liv är ett strålande exempel på ungdomar, som tar vara på livets möjligheter även i svåra situationer. De är ett föredöme för alla tider. Daniel utvecklades till en av de mest lysande personligheter som har levat och fick förtroendet från Gud att skåda in i en avlägsen framtid – vår tid – och dess politiska utveckling. Föreliggande bok är Nils Ibstedts debutbok. Den präglas av rik fantasi och ett levande bildspråk och är illustrerad med flera teckningar och akvareller.

Se bildgalleri av akvareller och grafik

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org