Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Kungasönerna i Babylon

Beställ

Bildgalleri av illustrationer i boken: Recensioner Akvareller Grafik

Presentation:

(Från bokens baksida)

Missionär Nils Ibstedts arbete med att pionjera församlingar i Japan följdes upp av undervisning på bibelskolor bl. a. i eskatologi – läran om den yttersta tiden där Danielsbokens profetior utgör en viktig del. För att göra texten mera levande och gripbar framställdes den ofta med bilder i stordia. Denna dokumentärroman är illustrerad med 60 genuina teckningar och akvareller. Med en fyllig resumé i inledningen kan den med behållning läsas som en separat bok.

Med en imponerande och talangfull inlevelseförmåga öppnar författaren Nils Ibstedt en av Bibelns mest dramatiska böcker, Danielsboken för i synnerhet en ung läsekrets. I det vällovliga syftet att väcka unga människors nyfikenhet inför Guds Ord, har han så levt sig in i Daniels och hans medbröders upplevelse av fångenskapen och livet i Babylon att helt nya infallsvinklar på deras tillvaro kommit i dagen.

Förord

Missionären, författaren och konstnären Nils Ibstedt har nu skrivit andra delen av sitt omfattande och i alla avseenden gedigna verk om Danielsboken, dess huvudperson och de profetiska utsagor han fick förmedla. De sträcker sig ju över en mycket lång tidsrymd, faktiskt ända in i vår egen tid.

Materialet är så pass omfattande och krävande i många avseenden, att det ställer stora krav på den som vill behandla det i skrift. Det gäller att ha kunskap såväl i den profana som den bibliska historien, att ge liv och must åt skildringen av de historiska personerna och deras personligheter. Dessutom krävs en genuin förståelse för det andliga skeende som utgör skildringens egentliga ärende till oss sentida läsare.

Boken Kungasönerna i Babylon visar att Nils Ibstedt i mycket hög grad besitter dessa förutsättningar. Bokens värde förhöjs ytterligare genom de tidshistoriskt kongeniala teckningar och målningar Ibstedt har försett boken med. Det är därför med stor glädje jag ger detta värdefulla arbete mina varma rekommendationer.

Alf Lindberg, Tranås (Teol. dr)

Recensioner:

Den genre författaren nyttjar sig av ligger nära den historiska romanen, dvs utifrån en kärna av historiskt dokumenterad sanning spinner författaren sedan sin egen väv av förmodade händelser och upplevelser. På grund av sin historiska kunskap får författaren flera av dessa att framstå som högst sannolika. De välgjorda illustrationerna och den utförliga notapparaten hjälper läsaren att härleda författarens uppgifter och bättre leva sig in i materialet.

Samuel Svensson (doktorand) IBE-förlaget

Boken har en klart undervisande tendens i vad som gäller ett sant gudfruktigt liv och vilken betydelse det har för både den enskilde och samhället att leva ett sådant liv. Boken ger också en klar inblick i de eskatologiska tidshändelserna som berör vår egen tid fram till denna tidsålders avslutning. Här spelar Daniels bok liksom Uppenbarelseboken en stor roll. Jag vill rekommendera boken Kungasönerna i Babylon för både unga och äldre som vill lära känna Bibelns värld och dess profeter.

Olle Sandstedt (bibellärare, fil.kand.)

Daniels bok är mycket speciell. I den bibliska romanen Kungasönerna i Babylon följer vi Daniels och hans vänners kamp för tro och bekännelse. I fångenskap blir de uppfostrade vid kung Nebukadnessars hov. De får nya babyloniska namn. De kastas i en brinnande ugn. Daniel får upphöjelse genom att Gud låter honom förstå den profetiska drömmen osv. Följ med på en spännande, intressant och uppbygglig läsning i Nils Ibstedts roman, som är en fristående fortsättning av Kungasönerna på marsch.

Alve Svensson, kyrkoherde

Recension i Israels Vän nr 2 2005

Kungasönerna i Babylon

I Israels Vän, nr 3 2004, presenterade vi Nils Ibstedts förra bok, Kungasönerna på marsch, och nu kommer fortsättningen. Danielsbokens tidsepok och märkliga händelser är världshistoria och dramatik av högsta klass t.ex. "Nebukadnessars dröm", "Männen i den brinnande ugnen", Daniel i lejongropen" och "Belsassars gästabud". Dessutom förmedlar Danielsboken ett starkt profetiskt budskap om aktuella händelser i vår tid och i kommande dagar.

Genom sin litterära dramatisering har Nils Ibstedt på ett skickligt sätt skapat en medryckande skildring, som tar läsaren med in i spännande händelser och profetiska framtidsvisioner. Utöver Nebukadnessar, Daniel och hans vänner färdiga beteende övervinner Daniel och hans vänner hot och hat och blir högt respekterade av härskaren Nebukadnessar och i hela världsriket. Boken är också en tolkning av Danielsbokens storartade profetiska evighets-perspektiv förmedlade genom drömmar, syner och uppenbarelser. Ibstedt visar där en stor insikt i Guds Ord och god kunskap om tidens aktualiteter.

Det allra mest iögonfallande är bokens förnämliga illustrationer. Genom sin konstnärliga skicklighet kombinerad med arkitektens kunskap har Ibstedt fyllt boken med ett stort antal magnifika konstverk i färg och svartvitt av Nebudkadnessars palats, bildstoden, den brinnande ugnen, lejongropen, världsrikenas djursymboler med det förskräckliga 4:de riket, o.s.v. Bara det gör boken mer än väl värd att köpa.

Det är ett nöje att varmt rekommendera boken till alla åldrar. Den är en utmärkt dörröppnare till en fascinerande värld med världshistoriska händelser och profetiska visioner för framtiden och evigheten.

Henry Nordin

Beställ

Akvareller   Grafik

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org