Webshop

Alla länkar till webshopen öppnas i nytt fönster. Om länken inte fungerar så högerklicka och välj ”öppna i nytt fönster”.

Vingården


Böcker av Peter och Madeleine Wallgren
utgivna på Vingården
Löst från människofruktan

Social fobi och rädsla att göra bort sig kan vara nog så plågsam. Men varför är det så viktigt vad människor i vår närhet tänker och tycker om oss? Är det inte viktigare vad Herren tycker? Läs mer

Precis som Gud är treenig har han skapat människan ”treenig”. Ande, själ och kropp är dock inte separata delar, utan utgör en stark enhet. Denna undervisning går på djupet och avslöjar den förneklade undervisning vi ofta hört som faktiskt inte stämmer med Bibeln och grundtexten. Läs mer…

Viktfixering - tvång eller frihet

 För alla som kämpar med viktproblem, men också många andra som lider av olika former av tvång och fixeringar.

Författarens berättelse om sin egen kamp med matmissbruk och befrielse finns med som ett fängslande vittnesbörd.

Läs mer

Frihet från förkastelse

Den som inte blivit villkorslöst älskad och bekräftad under sin första tid i livet drabbas lätt av livslång ångest och känslor av att inte duga. Desperat söker man bekräftelse genom att prestera och ”vara duktig” eller agerar man i motsatt riktning. Men det finns frihet!

Läs mer…

Kontrollmänniskan i församlingen

Maktmänniskor finns överallt - också i Guds församling. Där har de ett sken av gudsfruktan, ”rätt” teologi och terminologi, och lurar därigenom troende som i det längsta vill tänka och tala gott om alla.

Läs mer…

Höj jubel!

En liten lovsångshandbok

Gud är ständigt omgiven av lovsång och tillbedjan. Om vi vill leva i hans närhet, måste vi lära oss en helt ny livsstil i lovprisning.

Läs mer…

Njut av livet!

Det låter härligt att få njuta av livet, men hur gör man egentligen? Många känner att de först måste prestera för att känna sig förtjänta och värdiga av att njuta.

Läs mer…

Församlingens enhet i profetiskt ljus av Peter Wallgren

En fullkomlig enhet bland Jesustroende - är det verkligen möjligt? Ur innehållet:

Kyrkohistorien om vägen till träldom

Andlig prostitution - Babylons väsende

Syftet med att Gud tillåter splittring

Hur villoläror får grepp över kyrkan

De gömda tjänstegåvorna utanför kändiskulten

Läs mer…

Seger i varje frestelse

Kämpar du med frestelser som förefaller övermäktiga? Händer det att du faller i frestelsens stund, fastän du hade bestämt dig och sagt: "Aldrig mer"?

Läs mer…

Cancer - och vad Gud lärde mig

Under en predikoresa i Polen upptäckte Madeleine plötsligt en knöl i ena bröstet. Men eftersom det fanns en likadan i det andra bröstet slog både hon och Peter bort det. Sex månader senare gjorde knölen sig påmind igen - och nu hade den vuxit. Den visade sig vara elakartad och hade spridit sig.

Läs mer om hur Gud ledde Madeleine att avstå från cellgifter, strålning och antiöstrogenbehandling för att istället lita på Guds löften om helande.

Kvinnan som förkunnare - Vad säger Bibeln?

”Du ska inte tro att du är kallad att bli präst! Den röst du har hört är från djävulen!” Teologernas hårda ord under prästutbildningen fick Madeleine att söka Bibelns svar på frågan om kvinnor kan vara kallade att förkunna och leda i församlingen.

Läs mer….

Lär känna den Helige Ande

Detta häfte vänder sig till alla som vill bli uppfyllda av den Helige Ande och förbli uppfyllda. Vi tar upp skillnaden mellan bönespråket, som är till för alla troende, och gåvan att tala i tungor utifrån grundtexten - och mycket mer. Läs mer…

Kom in i Guds vila

Känner du dig trött, sliten eller utbränd? Många aktivieteter i kristna församlingar är inte födda av Guds Ande, och de bidrar till att trötta ut oss. Se hur Gud vill göra allt genom dig! Du är inte skapad att göra hans gärningar och uppfylla hans krav! Han vill och kan göra det genom dig. Om du tillåter honom.

Läs mer…

Äktenskap i sikte

Hur hittar man den rätte?

Och hur undviker man att välja fel livskamrat?

Madeleine delar erfarenheter och Skriftens visdom till den som brinner för Herren och vågar lita på hans ledning.

Läs mer…

Kontrollsjuk eller buren av nåden av Peter Wallgren

En sida av kontrollsjukdomen är dess förmåga att bidra till psykiska sjukdomar. Bakom många psykiska lidanden ligger oförmåga att vila i Guds omsorg. Bara genom att förstå och vila i Guds nåd kan vi slippa att kastas mellan krav och förbud i en omöjlig kamp med självkontroll. Visste du att Jesus lev de på det sättet?

Läs mer…

Prövningar- om ökentider, Guds fostran och lidanden för Kristi skull

Boken går igenom olika slags prövningar och avslöjar deras ursprung.

Den är uppdelad i 5 delar:

Tester från Gud

Lidanden som fostrar till Kristuslikhet

Prövningar och lidanden på grund av olydnad

Förföljelse för din tros skull

Fiendens direkta attacker

Läs mer…

Madeleines ögonstenar

En bok för djurvänner. Små solskenshistorier om Guds ingripanden också i djurens värld. Lämplig evangelisationsbok för den djurintresserade.

Medverkar gör även Barbro Erling m fl.

Läs mer…

Visionsbäraren

En viktig bok för alla som har en ledarposition (t ex pastor, företagare, lärare) och andra församlingsarbetare. Madeleine delar med sig av det Herren lärt henne. Du får veta skillnaden mellan idé och äkta vision, …

Läs mer…

Sårad och orättvist behandlad - om förlåtelse på djupet

Har du blivit sårad och orättvist behandlad? Förbigången, marginaliserad och hånad? Sviken av dina närmaste vänner?

Läs mer…
Nåd som förvandlar

Många lidanden präglas av intensiv skuld, som är mycket svårbemästrad. En del fruktar att de begått den oförlåtliga synden. Andra, bland annat schizofrena, känner skuld över nästan allt. Nåden är en kraft som förmår uträtta mer i en människas liv än någon annan kraft. Det finns ett liv i Kristus där man finner vila från skuld.

Läs mer…

Ditt inre vittnesbörd


Gud talar till dig varje dag! Det går att ledas av hans Ande i varje omständighet. Denna bok visar dig hur.

Läs mer…

Din svaghet - Guds möjlighet

Att vandra i ande är enda sättet att bära frukt i Guds rike. Det är andlig styrka. Samtidigt innebär detta att man avsäger sig själens styrka och säkerhet. Lär dig den livsviktiga skillnaden mellan andlig och själslig styrka!

Läs mer…


Återerövra din första kärlek!

Läs ett utdrag ur boken här

"...du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig!" Upp 2:4-5

Detta sa Jesus till en församling som lidit mycket för Jesu skull och kunde uppvisa en hel rad meriter i sin tjänst för Gud. Men - de hade förlorat det viktigaste.

Fienden har förvanskat Guds sanningar och detta har resulterat i ett allmänt avfall.

Det är dags att vända om!Läs mer…

Din svaghet - Guds möjlighet

Självförtroende och självkänsla är attraktiva egenskaper som profana coacher jobbar med att stärka. Men från Guds synvinkel är detta jobb bortkastat! Han har redan dömt ut vår gamla människa (Adam resp Eva) och hennes prestationer. Så låt oss inte sträva efter att förbättra den gamla Adams och Evas självförtroende, utan istället ta emot något mycket bättre: Självförtroende och självkänsla i Kristus, dvs Kristusförtroende!

Du kan provläsa ett par kapitel ur boken på denna länk:

 

Läs mer…


Tidens fullbordan

På 400-talet fick läran om eviga helvetesstraff fotfäste i kyrkan. Men om vi granskar Bibeln utifrån grundtexten finner vi en helt annan beskrivning av Guds kärlek. Vi ska jämföra Bibeln med det numera mycket omfattande materialet av nära-döden-upplevelser. Vi ska också se hur de tidigaste kyrkofäderna före Augustinus uppfattade Guds domar som kärleksfull fostran och upprättelse.

Läs mer….

Kontakta Vingården

E-post: post[snabel-a]vingarden.org

Telefon 0435-35705

Plusgiro 29 60 87 - 0

TELEFONTIDER:

9-18 måndag till fredag

Besök endast efter överenskommelse.