Webshop

Alla länkar till webshopen öppnas i nytt fönster. Om länken inte fungerar så högerklicka och välj ”öppna i nytt fönster”.

Vingården

Jesus offrade sitt liv för dig – vad offrar du?

För att vinna din kärlek offrade Gud det käraste han ägde – sin egen Son. Vår skuld är betald och vägen är åter öppen till Pappa Guds famn. Han kräver inget mer av dig. Det vore att hamna i lagiskhetens dike att säga att nu måste vi pressa fram ett motsvarande offer. Men – kärlekens gensvar har en drivande kraft. Ju mer vi inser djupet, bredden, längden och höjden av Guds ofattbara kärlek till oss, desto mer ökar vår lust och längtan efter att få göra något för Honom, ja rentav offra något.

Varför ska vi offra? För att det kostar tid, kraft och pengar att sprida Guds rike till andra.

Vad säger Skriften att vi kan offra?

· Oss själva med allt vi är och har

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.
Rom 12:1

· Vår lovsång och tillbedjan

Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Hebr 13:15.

Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste.
Den som offrar lovets offer ärar mig. Ps 50:14, 23

· Förstlingen av min skörd

Min inkomst representerar min tid och min kraft. Från bibelns första blad ser vi att gudsmänniskan till Gud offrade det första och det bästa av avkastningen hon fick från sin möda. Abel offrade sitt förstfödda lamm av kärlek till Herren. Det första är alltid speciellt dyrbart för oss. En del är ”sedan-kristna”. De ger Gud vad som eventuellt blir över när alla andra utgifter är betalda. Jesus sa: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Många kan vittna om hur väl det stämmer när vi ger Gud det första av vår lön, vår tid och vår kraft. Motsatsen gäller också – den som ger ”sedan” saknar oftast ”allt det andra också”.

Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Hebr 13:16

Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Fil 4:18, 19

Är du en ”sedan-kristen” eller en som offrar det bästa till Herren? Välj den bästa vägen som leder till full välsignelse!

Madeleine Wallgren
© 2012 Vingården®